ul. Wawelska 1/3,
91-839 Łódź;

Tel: +48 602 280 452

Centrum Terapii Logopedycznej BOCIANKI

Agnieszka Jarząb - Frączyk

Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej, którymi posługuję się w Centrum:

Zajęcia prowadzone są wg. indywidualnie dobranego programu z uwzględnieniem wieku, trudności, tempa i preferowanych form pracy. W terapii wykorzystywane są profesjonalne pomoce a także materiały edukacyjne własnego projektu. Spotkania, szczególnie te dla małych dzieci, opierają się na zabawie, tak aby dzieciom miło kojarzył się czas terapii. Zajęcia dla starszych dzieci, młodzieży nieraz powodujące znużenie i wymagające cierpliwości przeplatane są grami i zabawami. Z kolei metody prowadzenia zajęć i program terapii z dorosłymi są zawsze dostosowane do możliwości pacjenta, uwzględniając stopień i rodzaj trudności z jakimi zgłasza się pacjent, wiek, preferowane formy pracy, jak również stan zdrowia. W trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od potrzeb pacjenta stosowane są różne metody terapii, zarówno tradycyjne jak i nowatorskie.

Prowadzę:

 • diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną,
 • wczesną interwencję logopedyczną i neurologopedyczną;
 • stymulację rozwoju mowy;
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy;
 • terapię wad wymowy min. kappacyzm, gammacyzm, sygmatyzm, mowa bezdźwięczna, rotacyzm i inne;
 • terapię niepłynności mówienia;
 • jąkanie;
 • terapię afazji (utraty mowy w skutek udaru, urazów);
 • zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem i opóźnieniem dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego;
 • konsultacje, porady.

Metody logopedyczne

 • tzw. szkoła krakowska – symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg. Prof. J. Cieszyńskiej,
 • elementy terapii integracji sensorycznej,
 • metoda werbo-tonalna,
 • elementy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Prof. Castillo – Moralessa,
 • i wiele innych metod.

 

Terapia logopedyczna z wykorzystaniem systemu słuchawkowego FORBRAIN®:

W „Centrum Bocianki” prowadzona jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych terapia logopedyczna z wykorzystaniem systemu słuchawkowego FORBRAIN ®.

Forbrain działa jak trening słuchowo-głosowy. Kiedy mówimy, używając słuchawek Forbrain, głos natychmiast powraca do nas drogą kostną. Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań przez kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Jest to bardziej naturalny sposób słuchania samego siebie. Przewodnictwo kostna pozwala słyszeć swój własny głos w bardzo wyraźny i naturalny sposób.

Sposób mówienia ulega poprawie, niewymagającej świadomego wysiłku, a głos staje się rytmiczny i dźwięczny.

system słuchawkowy FORBRAIN