ul. Wawelska 1/3,
91-839 Łódź;

Tel: +48 602 280 452

Centrum Terapii Logopedycznej BOCIANKI

Agnieszka Jarząb - Frączyk

 

Opinie pacjentów centrum BOCIANKI

 

Opinia mamy Ali
Opinia mamy Ali
Opinia mamy Ali
Opinia mamy Ali
Opinia mamy Ali
Opinia mamy Ali
Opinia pani Katarzyny
Opinia mamy Jasia
Opinia mamy Maximiliana
Opinia mamy Mateusza
Opinia mamy Kacpra